PRVOUKA

 

ZÁŘÍ 2017

Téma:

  • Místo kde žijeme
  • Škola
  • Cesta do školy

Hra v okolí školy – cesta podle mapy, orientace v okolí školy