MATEMATIKA


ZÁŘÍ 2017

Opakujeme ze 2. třídy:

  • sčítání a odčítání v oboru do 100
  • malá násobilka
  • dělení v oboru malé násobilky
  • obsahy, obvody ve čtvercové síti
  • krychlová tělesa
  • pojmy - polovina, třetina, čtvrtina

Pracovní sešit do str. 9, procvičování malé násobilky, slovní úlohy na násobní a dělení

Učebnice  do str. 9