ČESKÝ JAZYK   

28.4. – 16. 5.
Shoda podmětu s přísudkem.
Kategorie sloves a podstatných jmen, vzory (opakování).
Dotazník.
Učebnice: str. 108 - 115.
Pracovní sešit: str. 16 - 21.
Pracovní listy.


 

14. – 15. , 22. - 25. 4.

Shoda podmětu s přísudkem.
Učebnice: str. 101 - 107 (vybraná cvičení).
Pracovní sešit: str. 13 - 15.
Pracovní listy.


7. – 11. 4.
Podmět, přísudek (holý a rozvitý).
Jednoduchá věta, souvětí.
Učebnice: str 96 - 98.
Pracovní sešit 2: str. 10, 11.


24. 3. – 4. 4.
Skladební dvojice, základ věty.
Učebnice: str. 92 - 95.
Pracovní sešit 2: str. 8, 9.
Pracovní listy: podmět, přísudek.


17. – 21. 3.
Slovesa - slovesný způsob.
Učebnice: str. 84 - 87.
Pracovní sešit 2: str. 5 - 7.


10. – 14. 3.
Podstatná jména - vzory - procvičování.


3. – 7. 3.
Podstatná jména - vzory mužského rodu - procvičování.
Pracovní sešit 1: str. 48.
Pracovní listy: vzory podstatných jmen - opakování.


24. - 28. 2.
Podstatná jména - vzory mužského rodu - procvičování.
Učebnice: str. 80 - 83.
Popis - zimní sporty - lyže.


 

10. - 14. 2.
Podstatná jména - vzory mužského rodu.
Učebnice: str. 76 - 80.
Pracovní sešit 1: str. 46 - 48.
Pracovní sešit 2: str. 4.


3. - 7. 2.
Podstatná jména - vzory ženského; procvičování.
Přímá řeč.
Učebnice: str 74 - 77.
Pracovní listy.


27. - 30. 1.
Podstatná jména - vzory ženského a středního rodu; procvičování.
Věta zvolací.
Učebnice: vybraná cvičení str. 70 - 75.
Pracovní sešit: str. 45 cv. 2.
Barevná čeština: str. 53 cv 2.
Pracovní listy.


20. - 24. 1.
Podstatná jména - vzory ženského rodu; procvičování.
Osnova příběhu.
Učebnice: vybraná cvičení str. 68 - 73.
Pracovní sešit: str. 34, 35, 40, 41.
Barevná čeština: str. 37, 38.


13. - 17. 1.
Pololetní písemná práce.
Podstatná jména - vzory ženského rodu; pravopis koncovek.
Učebnice: vybraná cvičení str. 54 - 61.
Pracovní sešit: str. 31 - 33.
Barevná čeština: str. 36 cv. 1.


06. - 10. 1.
Opakujeme učivo 1. pololetí - vyjmenovaná slova, stavba slova, pravopis předpon, probrané mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves.
Pracujeme na volných pracovních listech.
K odevzdání po prázdninách pracovní list str. 4 - 6.
Učebnice: vybraná cvičení str. 59, 62 - 67.
Pracovní sešit str. 35 - 38.


02. - 20. 12.
Podstatná jména - určujeme pády, procvičujeme koncovky podstatných jmen rodu středního.
Pracujeme na volných pracovních listech.
Barevná čeština: str. 27, 28, 29, 32, 33.


25. - 29. 11.
Podstatná jména - skloňování, pádové otázky, vzory středního rodu.
Učebnice: str. 46 - 50.
Pracovní sešit: str. 27 - 30.


18. - 22. 11.
Procvičujeme stavbu slova, pravopis předložek a předpon.
Učebnice: str. 42 - 45.
Pracovní sešit: str. 24 cv. 5, str. 25 - 26.


11. - 15. 11.
Procvičujeme časování sloves (osoba, číslo, čas), slovesné tvary jednoduché, složené; infinitiv.
Národní jazyk - spisovná a nespisovná forma jazyka; slovenština.
Učebnice: str. 28 - 42.
Pracovní sešit: str. 22.


4. - 8. 11.
Opakujeme slovní druhy, u sloves určujeme osobu, číslo a čas.
Učebnice: str. 34 - 37 (vybraná cvičení).
Pracovní sešit: str. 21.
Barevná čeština: str. 46, 47, 48.


21. - 25. 10.
Procvičujeme slovní druhy, skladební dvojice; opakujeme skupiny s ě, bjě, vje.
Učebnice: str. 30 – 33 (ústně).
Pracovní sešit: str. 17 – 20.


14. - 18. 10.
Opakujeme a upevňujeme učivo z minulého týdne.
Stavba slova, skupiny s ě, bje, vje.
Dokončujeme cvičení v pracovním sešitě do str. 16.


7. - 11. 10.
Opakujeme vyjmenovaná slova, skupiny s ě, bje, vje, vypravování.
Učebnice Fraus: str. 22 - 29 (vybraná cvičení).
Pracovní sešit Fraus: str. 13 - 16.


30. 9. - 4. 10.
Opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná, spodobu.
Učebnice Fraus: str. 14 - 21 (vybraná cvičení).
Vyprávění - příběh podle osnovy.
Pracovní sešit Barevná čeština: str. 22 - 24.
Pracujeme s doplňkovými materiály, stále čekáme na dodání pracovního sešitu.


23. - 27. 9.
Opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná, souznačná, mnohoznačná, protikladná.
Podstatná jména vlastní (učebnice str. 11).
Pracovní list str. 6, 7.
Pracujeme s doplňkovými materiály, stále čekáme na dodání pracovního sešitu.


9. - 13. 9.

Hrajeme jazykové hry, opakujeme učivo ze 3. třídy (spodoba souhlásek).