ČaS

 

listopad 2018

 

PŘÍRODOVĚDA

 • houby, ochrana přírody – ekosystém les
 • pracovní sešit str. 3 – 4, 16 - 18
VLASTIVĚDA - ČESKÁ REPUBLIKA
 • kraje ČR – Kraj Praha, Středočeský kraj (prezentace dětí)
 • pracovní sešit str. 5 - 8
 
VLASTIVĚDA - DĚJINY
 • Sámova říše, Velká Morava
 • významná výročí – 17. listopad
 • pověsti z nejstarších českých dějin
 • pracovní sešit str. 6 - 10

 

22. - 31. října 2018

 

PŘÍRODOVĚDA

 • společenstvo lidských obydlí
 • pracovní sešit str. 13 - 16
VLASTIVĚDA - ČESKÁ REPUBLIKA
 • opakování státní správa, symboly, kraje ČR
 • pracovní sešit str. 4 - 5
 
VLASTIVĚDA - DĚJINY
 • slovanské osídlení
 • pracovní sešit str. 5 - 6

1. - 10. října
 

PŘÍRODOVĚDA

 • podnební pásy - popis mírného pásu
 • roční období - příroda na podzim
 • ekosystém okolí lidských obydlí
 • pracovní sešit str. 13 - 16
VLASTIVĚDA - ČESKÁ REPUBLIKA
 • poloha ČR, státní symboly - opakování a zkoušení
 • život v demokratickém státě
 
VLASTIVĚDA - DĚJINY
 • letopočet, časová osa - opakování a zkoušení
 • Keltové
 
 

3. - 21. září
 
PŘÍRODOVĚDA
 • živá a neživá příroda
 • pracovní sešit str. 2
VLASTIVĚDA - ČESKÁ REPUBLIKA
 • ČR - poloha, historické země, státní symboly, demokratický stát
 • pracovní sešit str. 2 - 3
VLASTIVĚDA - DĚJINY
 • časová osa, archeologie
 • pravěk
 • pracovní sešit str. 2 - 3