ČESKÝ JAZYK

 

LISTOPAD 2017

 • vyjmenovaná slova po "L"

20. - 24. 11.

 • pracovní list
 • kartičky s vyjmenovanými slovy

Pracovní sešit ČJ / 2. díl do str.8 + str. 12

od 25. 11.

Práce s knihou Výři nesýčkují


 

ŘÍJEN 2017

Slovní druhy:

 • podstatná jména
 • přídavná jména
 • slovesa
 • rod podstatných jmen
 • bajky

 

ZÁŘÍ 2017

Opakujeme z 2. třídy:

 • abeceda
 • samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • psaní i – y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • párové souhlásky, dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • vlastní jména

Pracovní sešit ČJ do str.8