ČESKÝ JAZYK

 
listopad 2018
 

opakování a zkoušení:

 • vyjmenovaná a příbuzná slova - vše
 • slovní druhy – určování sl. druhů, práce s portfoliem – přehledy sl. druhů, zájmen, číslovek
 • stavba slova – kořen, předpona, příponová část
 • předpony – roz, bez, od, pod, před, nad
 • skupiny bě/bje, vě/vje, pě
Pracovní sešit
 • do str. 40
 

22. - 31. října 2018
 

opakování a zkoušení:

 • vyjmenovaná slova - B, L, M, P, S, Z
 • slovní druhy - určočování druhů
 • slovesa - osoba, číslo, čas, způsob
Pracovní sešit
 • do str. 32
 

1. - 10. října
 
 • opakování a zkoušení vyjmenovaných slov - všechna vyjmenovaná slova s důrazem na B, L, M, P
 • slovní druhy - procvičování
 • slovesa - osoba, číslo, čas, způsob, infinitiv
Pracovní sešit
 • str. 8 - 11, 13 - 24
 

3. - 21. září
 
 • opakování ze 3. ročníku
 • význam slova
  - slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma, homonyma, citově zabarvená
 • zážitky z prázdnin
 • opakování vyjmenovaných slov po B
 • slovesa - časování
Pracovní sešit
 • str. 2 - 9