ČESKÝ JAZYK

 
3. - 21. září
 
  • opakování ze 3. ročníku
  • význam slova
    - slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma, homonyma, citově zabarvená
  • zážitky z prázdnin
  • opakování vyjmenovaných slov po B
  • slovesa - časování
Pracovní sešit
  • str. 2 - 9