PRVOUKA

 

LISTOPAD 2017

Téma:

  • 17. listopad - 1939, 1989
  • Příroda na podzim - exkurze
  • Třídění obratlovců; skupinová práce - prezentace

 

ŘÍJEN 2017

Téma:

  • Světové strany
  • Orientace v krajině
  • Mapa ČR

 

ZÁŘÍ 2017

Téma:

  • Místo kde žijeme
  • Škola
  • Cesta do školy

Hra v okolí školy – cesta podle mapy, orientace v okolí školy