MATEMATIKA

28.4. – 16. 5.
Násobení a dělení do milionu zpaměti.
Učebnice Prodos: str. 16 - 19.
Písemné násobení.
Učebnice Prodos: str. 22 - 28.
Osa, úsečky.
Učebnice Prodos: str. 25 - 26.


 

14. – 15., 22. – 25. 4.
Jednotky hmotnosti, písemné sčítání a odčítání.
Učebnice Prodos 3: str. 7 - 15.
Pracovní listy.


7. - 11. 4.
Písemné sčítání a odčítání do milionu.
Učebnice Prodos 3: str. 3 - 6.


24. 3. – 4. 4.
Jednotkový čtverec.
Učebnice Prodos 2: 56 - 57.
Sčítání a odčítání zpaměti do milionu.
Učebnice Prodos 2: 58 - 61.
Římské číslice.
Učebnice Prodos 2: 62 - 63.


17. – 21. 3.
Zaokrouhlování čísel.
Učebnice Prodos 2: str. 48 - 49.
Slovní úlohy str. 50.
Matematický Klokan v pátek 21.3.


10. – 14. 3.
Jednotky délky - opakování.
Pracovní listy - převody jednotek.


3. – 7. 2.
Obvod, převody jednotek délky.
Učebnice Prodos 2: str. 44 - 47.
Pracovní listy - převody jednotek.


24. - 28. 2.
Obvod - provádíme praktická měření.
Učebnice Prodos 2: str. 41 - 44.


 

10. – 14. 2.
Konstrunkce trojúhelníku; kružnice.
Porovnávání čísel.
Prodos: str. 35 - 40.


3. - 7. 2.
Rozvinutý zápis čísla.
Učebnice Prodos 2: str. 28 - 33.
Pravoúhlý trojúhelník.
Učebnice Prodos 2: str. 34 - 35.
Pracovní sešit Fraus: Práce dle individuálního tempa.


27. - 30. 1.
Přirozená čísla do milionu, slovní úlohy.
Učebnice Prodos 2: str. 26, 28, 29.


20. - 24.1.
Přirozená čísla do milionu, osová souměrnost.
Učebnice Prodos 2: str. 20 - 27.
Indické násobení.
Pracovní sešit Fraus 1: str. 25 cv. 6.


13. - 17. 1.
Pololetní písemná práce.
Konstrukce obdélníku, čtverce, přirozená čísla do milionu.
Učebnice Prodos 2: str. 16 - 19.
Indické násobení.
Pracovní sešit Fraus 1: str. 9 cv. 17, 18; str. 16 cv. 5, 6, 7.


06. - 10. 01.
Opakujeme učivo 1. pololetí.
Písemné sčítání a odčítání.
Učebnice Prodos 2: dokončení str. 11.
Rovnoběžné přímky
Učebnice Prodos 2: str.12 - 15.
V pracovním sešitě Fraus pokračují děti individuálním tempem.


02. - 20. 12.
Opakujeme násobení; dělení se zbytkem.
Orientace v rovině; souřadnice.
Učebnice Prodos 1.: str. 54, 57, 60, 61, 62.
Písemné sčítání a odčítání do tisíce.
Učebnice Prodos 2.: str. 3 - 9.


25. - 29. 11.
Procvičujeme násobení dělení do tisíce zpaměti.
Jednotky času.
Učebnice Prodos: 47 - 53.


18. - 22. 11.
Procvičujeme násobení dělení do tisíce zpaměti.
Učebnice Prodos: 42 - 44.


11. - 15. 11.
Procvičujeme dělení se zbytkem.
Násobení a dělení do tisíce zpaměti.
Geometrie: nanášení úsečky na polopřímku; kružnice.
Matematika Fraus: "Děda Lesoň" (seznámení s pojmy - okopírovaný list).
Učebnice Prodos: str. 38 - 41.


4. - 8. 11.
Procvičujeme dělení se zbytkem.
Počítáme se závorkami, stavby z krychlí - uč. Prodos 35 - 37.
Matematika Fraus: "Děda Lesoň" (poznávání rovnic).
Pracovní sešit Fraus: str. 12.


21. - 25. 10.
Dokončení tělesa – celá strana 29 (Prodos).
Dělení se zbytkem – uč. Prodos str. 30 - 32.


14. - 18. 10.
Procvičujeme a upevňujeme učivo z minulého týdne, násobení a dělení dvojciferného a jednociferného čísla.
Dokončujeme cvičení z učebnice Prodos str. 18 - 26.


7. - 11. 10.
Násobení a dělení dvojciferného a jednociferného čísla.
Učebnice Prodos: str. 18 - 23.


30.9. - 4. 10.
Opakujeme malou násobilku.
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla s jednou a více desítkami.
Učebnice Prodos: str. 14, 17 - 19 (vybraná cvičení).
Krychle (učebnice Prodos str. 15).
Pracovní sešit Fraus: parkety, stavby z krychlí - str. 10 cv. 21.


23. - 27. 9.

Opakujeme malou násobilku, sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
Rýsujeme úsečky, porovnáváme jejich velikosti.
Učebnice Prodos str. 8 cv. 4, 5; str. 9 - 13.
Učebnice Fraus - součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky, parkety.
Pracovní sešit Fraus str. 6 cv. 6, 7, 9; str. 7 cv. 11, 12; str. 8 cv. 13.09. - 13. 9.

Hrajeme matematické hry, opakujeme násobení a dělení v oboru malé násobilky, seznamujeme se s některými netradičními matematickými prostředími (např. hra Autobus - učebnice Fraus - žáci se učí evidovat proces, vyčíst z evidence důležitá data, ze známých údajů vyvodit údaje neznámé).

K procvičování základních matematických úkonů budeme využívat pracovní sešity nakladatelství Prodos.