PŘÍRODA

28.4. – 16. 5.
Organismy v přírodě - opakování.
Potravní řetězec.
Učebnice: str. 48 - 51.


14. – 15., 22. – 25. 4.
Rostliny - praktické ukázky.
Rozmnožování živočichů.
Učebnice: str. 47.


7. - 11. 3.
Rostliny výtrusné a semenné.
Pracovní sešit: str. 30, 32.


24. 3. – 4. 4.
Rozmnožování rostlin.
Učebnice: str. 46.


17. – 21. 3.
Dýchací orgány živočichů.
Učebnice: str. 45.
Pracovní sešit: str. 29.


10. – 14. 3.
Pozorujeme živou přírodu.
Pracovní sešit: str. 27 - 28.


3. – 7. 2.
Dokončení pracovního listu.

Dýchání živočichů.


24. - 28. 2.
Fotosyntéza - pracovní list podle knihy Rostlinopis (J. Dvořák, A. Skálová).


10. – 14. 2.
Příjem vody a potravy, fotosyntéza.
Učebnice: str. 42 - 43.


3. - 7. 2.
Vlastnosti živých organismů.
Učebnice: str. 41.
Pracovní sešit: str. 27.


27. - 30. 1.
Příroda živá a neživá - pololetní prázdniny.


20. - 24.1.
Příroda živá a neživá.
Učebnice: str. 40, 41.
Pracovní sešit: str. 27.


13. - 17. 1.
Rostliny a živočichové v zimě.
Péče o živočichy v zimě.
Učebnice: str. 39.


06. - 10. 01.
Rostliny a živočichové v zimě.
Učebnice: str. 38.


02. - 20. 12.
Praktické pokusy s magnety.


25. - 29. 11.
Pokus - vyrábíme vlastní kompas (korek, jehla).


18. - 22. 11.
Světové strany, zemský magnetismus.
Shlédli jsme prezentaci o polární záři.


11. - 15. 11.
Pozorujeme změny v přírodě - počasí.
Test: Roční období (úkol z minulého týdne k odevzdání).


4. - 8. 11.
Podnebné pásy, počasí.
Učebnice: str. 30 - 32.
Pracovní sešit: str. 21.


21. 10. - 25. 10.
Třídění živočichů – viz návštěva ZOO.


7. - 11. 10.
Opakování - horniny a minerály.
Půda a její vznik.
Učebnice: str. 18 - 19.
Pracovní sešit: str. 11.


30. 9. - 4. 10.
Opakování - planeta Země, zemská gravitace.
Horniny a minerály - v pátek nám bude vyprávět paní geoložka Štěpánka Mrázová.


23. -27. 9.

Opakování - Sluneční soustava, planeta Země.
Maminka Járy Mráze pro nás připravuje téma "Horniny a minerály".