SPOLEČNOST

28.4. – 16. 5.
Evropa jako kontinent.
Učebnice: str. 70 - 71.
Pracovní sešit: str. 41.


14. – 15., 22. – 25. 4.
Baroko v Čechách.
Pracovní list.


7. – 11. 4.
Konec třicetileté války.
Souhrnné opakování.


24. 3. – 4. 4.
Habsburkové na českém trůnu.
Renesance.
Rudolf II.
Jan Amos Komenský.
Třicetiletá válka.
Učebnice: str. 65 - 67.
Pracovní listy.


17. – 21. 3.
Návštěva Muzea Kampa.


10. – 14. 3.
Návštěva františkánské knihovny.


3. – 7. 2.
Novověk - Habsburkové na českém trůnu.
Učebnice: str. 63.


24. - 28. 2.
Setkání ve středověku - o životě a bojích ve středověku nám bude vyprávět tatínek Magdy.
Ukázky historických zbraní.


10. – 14. 2.
Husitství - test.
Vznik a vývoj písma, knihtisk.
Učebnice: str. 60 - 61.
Pracovní sešit: str. 35 - 36.


3. - 7. 2.
Konec husitských válek.
Učebnice: str. 56 - 57.
Pracovní list.


27. - 30. 1.
Doba husitská.
Pracovní list.


20. - 24. 1.
Mistr Jan Hus, husitské války.
Učebnice: str. 54 - 57.


13. - 17. 1.
Opakování - test.
Život ve středověkém městě.
Pracovní sešit: str. 25, 26.


01. - 10. 1.
Praha za Karla IV.
K odevzdání pracovní list Karel IV. - Otec vlasti.
Země Koruny české.
Učebnice: str. 44.
Pracovní sešit: str. 23 - 24.


02. - 20. 12.
Lucemburkové na českém trůnu.
Učebnice: str. 38 - 40.
Okopírované materiály (Dějiny udatného českého národa).


25. - 29. 11.
Život ve středověkých městech (prezentace).
Pracovní sešit: str. 18.


18. - 22. 11.
Opakování - test (období Přemyslovců).
Události 17. listopadu.


11. - 15. 11.
Čechy jako království, poslední Přemyslovci.
Opakujeme na test (tři pracovní listy z kroužkového pořadače).
Okopírované materiály - poslední Přemyslovci (Dějiny udatného českého národa).


4. - 8. 11.
Budování státu
- zemědělství
- Čechy jako království
Učebnice: str. 27 - 31.
Pracovní sešit: str. 17.
Okopírované materiály (Dějiny udatného českého národa).


21. - 25. 10.
Budování státu učebnice str. 25 – 27.
Pracovní sešit: str. 12 cv. 3 (opakování), str. 13.


14. - 18. 10.
Opakovali jsme a pracovali ve skupinkách (téma Velká Morava).


7. - 11. 10.
Rozmach a zánik Velké Moravy - učebnice Fraus str. 24, pracovní sešit str. 12.
Budování státu - první Přemyslovci, učebnice str. 25 - 26, pracovní sešit str. 13.


30. 9. - 4. 10.
Slovanské osídlení - pracovní sešit str. 11 (dokončení tématu).
Velká Morava - učebnice str. 22 - 23, pracovní sešit str. 12.


23. - 27. 9.
Opakování o pravěku.
Příchod Slovanů, slovanské osídlení.
Pracovní sešit str. 11.


9. - 13. 9.

Pojem časové osy, letopočet, století.
Pracovní sešit (dále jen PS): str. 4, 5.