ČESKÝ JAZYK

 

ZÁŘÍ 2017

Opakujeme z 2. třídy:

  • abeceda
  • samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
  • psaní i – y po měkkých a tvrdých souhláskách
  • párové souhlásky, dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • vlastní jména

Pracovní sešit ČJ do str.8