MATEMATIKA


3. - 21. září

  • opakování základních vztahů
    - sčítání, odečítání, násobení, dělení
  • opakování a prověřování znalostí malé násobilky
Učebnice
  • vybraná cvičení str. 5 - 9
Pracovní sešit
  • všechna cvičení str. 4 - 11