MATEMATIKA

 

listopad 2018

 • rozvinutý zápis čísla
 • zaokrouhlování čísel
 • zápis zlomku
 • písemné násobení a dělení jednociferným činitelem
 •     slovní úlohy
Učebnice
 • vybraná cvičení do str. 22 – 31, str. 36
Pracovní sešit
 • do str. 26

 

22. - 31. října 2018

 • písemné sčítání, odečítání, násobení (jedno / dvojciferné čísla)
 • pamětné dělení, přednosti matematických operací
 • Prostředí - pavučiny, děda Lesoň, indické násobení
 • slovní úlohy
Učebnice
 • vybraná cvičení do str. 21
Pracovní sešit
 • do str. 17

1. - 10. října

 • sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky - opakování a zkoušení
 • písemné násobení jednociferným i dvojciferným činitelem
 • čtyřúhelníky ve čtvercové síti
 • obvod čtverce, obdélníku
 • matematická prostředí - pavučiny, děda lesoň, indické násobení, biland
Učebnice
 • vybraná cvičení str. 12 - 17
Pracovní sešit
 • vše do str. 13, str. 15

 


3. - 21. září

 • opakování základních vztahů
  - sčítání, odečítání, násobení, dělení
 • opakování a prověřování znalostí malé násobilky
Učebnice
 • vybraná cvičení str. 5 - 9
Pracovní sešit
 • všechna cvičení str. 4 - 11