MATEMATIKA

 

LISTOPAD 2017

 • písemné odčítání
 • indické násobení
 • zvířátka dědy Lesoně
 • čtvercová mříž
 • přednost násobení

Pracovní sešit do str. 24 (do 24. 11. 2017)


 

ŘÍJEN 2017
 • písemné sčítání
 • slovní úlohy
 • pavučiny
 • součtové trojúhelníky


 

ZÁŘÍ 2017

Opakujeme ze 2. třídy:

 • sčítání a odčítání v oboru do 100
 • malá násobilka
 • dělení v oboru malé násobilky
 • obsahy, obvody ve čtvercové síti
 • krychlová tělesa
 • pojmy - polovina, třetina, čtvrtina

Pracovní sešit do str. 9, procvičování malé násobilky, slovní úlohy na násobní a dělení

Učebnice  do str. 9